GİZLİLİK İLKELERİ

Gizlilik İlkelerimiz

Gizlilik ilkesi web sayfaları üzerindeki veya yönlendirme yapılan ya da link verilen diğer siteler için geçerli değildir. Bu siteye girerek ve kullanarak, bu gizlilik ilkelerini kabul etmektesiniz. 

Firmamız, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Ancak firmamız kullanıcılar tarafından satış, ziyaret trafiği, ilgili site bilgileri, toplu istatistikler konusunda bilgi vermeye yetkili kılınmış olup bu bilgiler kişisel detayları içermeyecektir.

Sorularınıza yanıt verebilmek, isteklerinizi yerine getirmek ya da interaktif müşteri programlarını yönetebilmek için, isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileri istememiz gerekebilir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak ve sitemize üye olmak, sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir. Alınan bilgiler veri bankasında güvenilir bir şekilde tutulmaktadır. 

Bu bilgiyi, isteklerinize yanıt vermek, sizinle posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve promosyonlarımız hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabiliriz. Herhangi bir hizmet isteğinde bulunursanız ya da bu siteye içerik sunarsanız, isteğinizi işlememiz ya da yerine getirebilmemiz için gerekli ek bilgiler için sizinle temas kurmamız gerekebilir. Ancak, yürürlükteki mevzuat gerektirmedikçe, bu detayları izniniz olmadan bu bilgiyi hiçbir üçüncü şahsa vermeyeceğiz ve kanunen bilgi paylaşımı 3. şahıslar ile yasaklanmıştır. 


Hangi Haklara Sahipsiniz?


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, emineaydin.com.tr’ye başvurarak, kendileriyle ilgili,


+ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

+ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

+ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

+ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

+ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

+ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

+ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

+ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında emineaydin.com.tr tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, emineaydin.com.tr, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

emineaydin.com.tr, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

emineaydin.com.tr, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı